Copyright © TEB NV 2009

privatebanking1
Met referte aan onze vorige aankondigingen delen wij hierbij alle belanghebbenden mede dat:

• TEB N.V. – KvK nummer 33304520 (de voormalige The Economy Bank N.V.) heeft naar aanleiding van de beëindiging van haar bankactiviteiten, in juli 2016 de intrekking van haar vergunning aangevraagd.
• DNB/ECB hebben deze aanvraag per 16 november 2016 gehonoreerd
• De entiteit TEB N.V. is nu in liquidatie
• De laatste leden van de raad van commissarissen en de directie van The Economy Bank N.V. voor de intrekking van de bankvergunning waren:

Liquidator: Mr. Edwin L. Herskovic

Leden van de raad van commissarisen

Lid Mr. Jaques R.J.M. Rinino
Lid Mr. Damien P.G. Vanderborght
Lid Mr. Jacques P.G.M. Poswick


balkgroeneng
Home
Contact
logoTEB