Raisin

Pensioenspaarrekening

Heeft u het gevoel dat u na uw pensionering niet helemaal rond zult komen? Dit is bij velen het geval door de huidige levensstandaarden. Pensioensparen kan voor financiële ademruimte zorgen en kan u een fiscaal voordeel opleveren. Wat het is, wat zijn de voordelen en nog veel meer leggen we u uit in dit artikel.

Raisin

Pensioenspaarrekening wat is het?

Het pensioensparen is een spaarvorm waarbij u geld opzij zet op een gesloten rekening voor na uw pensionering. Dit is een aanvulling op uw AOW en het pensioen dat u eventueel via uw werkgever opbouwt. Pensioensparen kan bij een verzekeraar of een bank door middel van een specifiek lijfrenteproduct. U stort dan eenmalig of periodiek een bedrag, dit bedrag keert de bank of verzekeraar uit op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt zelf bepalen of u dit in termijnen of in één keer laat uitbetalen.

In Nederland kunnen we uit drie bronnen pensioen ontvangen, namelijk de overheid, de werkgever en de aanvullende regelingen. Hieronder leggen we deze drie pensioenpijlers uit.

De overheid

Elke inwoner in Nederland heeft recht op een basispensioen van de overheid. Dit ouderdomspensioen kent u onder de naam AOW. Deze AOW is gekoppeld aan het minimumloon, daarnaast hangt de te ontvangen AOW mede af van uw gezinssituatie.

De werkgever

Bijna alle bedrijven bieden hun personeel een pensioenregeling aan. Er zijn veel diverse pensioenregelingen waarbij grote verschillen kunnen optreden in de opgebouwde pensioenrechten. We kunnen stellen dat in de afgelopen jaren de aangeboden pensioenen soberder worden en dat er meer (beleggings)risico ligt bij de werknemer. Niet iedereen in Nederland komt in aanmerking voor een pensionering uit deze pijler. Dit heeft ermee te maken dat niet alle Nederlanders werken, niet alle werkgevers hun personeel een pensioenregeling aanbieden en doordat men als zelfstandige (ondernemer) een inkomen verdient.

Aanvullende regelingen

Zijn de pensioeninkomsten uit pijler 1 en 2 niet voldoende om na uw pensionering goed verder te kunnen leven, dan biedt de belastingdienst de mogelijkheid dat u zelf voor uw aanvullend pensioen zorgt. Dit kunt u doen door jaarlijks of ineens een bedrag in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening te storten, hiermee kunt u een vermogen opbouwen dat na uw pensionering kan dienen als extra inkomen. De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen een goed pensioen opbouwen, daarom biedt de belastingdienst twee fiscale voordelen die het opbouwen van het pensioen moeten stimuleren.

Voordelen pensioenspaarrekening

Het gestorte geld in de pensioenvoorziening wordt afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting. U betaalt over dit geld hierdoor geen inkomstenbelasting, dit kan een flinke aftrekpost betekenen. Daarnaast hoeft het vermogen dat binnen een pensioenvoorziening opgebouwd wordt niet meegeteld te worden bij de berekening van het vermogen in Box 3. Hierdoor betaalt u over uw pensioenvermogen geen vermogensrendementsheffing.

Nadelen pensioenspaarrekening

Het kapitaal dat u opbouwt kunt u niet op ieder moment opnemen, daarom is het belangrijk dat u het geld wel echt kunt missen. Daarnaast kunt u niet onbeperkt gebruik maken van de fiscale voordelen. Zo moet er sprake zijn van een aantoonbaar pensioentekort. Dit pensioentekort kan iedere Nederlander jaarlijks berekenen door een jaarruimte berekening te maken. In deze berekening wordt gekeken naar de hoeveelheid die iemand in een bepaald jaar volgens de belastingdienst in een pensioenvoorziening zou moeten storten. Dit bedrag moet voldoen aan de maatstaven van de fiscus om tot optimale pensioenopbouw te komen. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met het bedrag dat er daadwerkelijk in dat jaar gestort is. Wanneer er minder gestort is dan maximaal voor dat jaar gestort had kunnen worden, is er sprake van een pensioentekort. Over dit jaar mag dan maximaal het uitgerekende jaarruimte gestort worden op een bankspaarrekening of in een pensioenverzekering.

De drie manieren van lijfrente

Wanneer u volgens lijfrente wilt sparen, dan kunt u dat op drie verschillende manieren doen. Hieronder hebben wij deze drie manieren voor u uitgelegd.

Lijfrenteverzekering

Dit is een levensverzekering die u afsluit bij een verzekeringsmaatschappij. Hierin zijn weer diverse varianten mogelijk, waarbij u de mogelijkheid heeft om diverse aanvullende producten af te sluiten. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Echter kleven aan lijfrenteverzekeringen ook nadelen. De kosten zijn erg hoog en dit gaat uiteraard ten koste van uw pensioen. Wanneer de verzekeraar failliet gaat, dan bent u uw opgebouwde kapitaal hoogstwaarschijnlijk kwijt. Houdt daarom altijd goed rekening met de risico's.

Lijfrentebeleggingsrecht

Dit is een geblokkeerde beleggingsrekening bij een beleggingsinstelling. Het geld dat u stort wordt vervolgens voor u belegd in een beleggingsfonds. Hier hoeft u geen financiële kennis voor te hebben.
Het faillissement van het beheer heeft geen invloed op uw opgebouwde kapitaal, dat is immers belegd in een fonds. Echter moet u er wel op letten dat u met beleggen ook de nodige risico's neemt. U kunt uw inleg gedeeltelijk of helemaal kwijtraken. Daarnaast zijn er ook diverse kosten aan verbonden.

Lijfrentespaarrekening

Dit is een manier van banksparen dat relatief eenvoudig is. U stort een bepaald bedrag op een geblokkeerde spaarrekening en wanneer u te overlijden komt, wordt het bedrag uitgekeerd aan uw nabestaanden. Daarnaast heeft u ook te maken met een garantieregeling. Wanneer de bank failliet gaat, valt het gespaarde bedrag tot €100.000 onder de depositogarantiestelsel. Hierdoor heeft u meer zekerheid dat uw geld veilig is.

Spaarrekening vergelijker

Nu dat u de diverse vormen van pensioensparen heeft gehoord kunt u een keuze maken. Het is belangrijk dat u de verschillende opties tegen elkaar afweegt. Zo moet u bijvoorbeeld zeker zijn dat u het geld echt kunt missen. Bent u bijvoorbeeld van plan om uw huis te verbouwen of een nieuwe auto te kopen, dan is het wellicht verstandiger om het geld op een open spaarrekening te zetten.

Twijfelt u nog tussen de vele mogelijkheden? Maak dan gebruik van onze vergelijkingsmodule die u zal helpen bij het maken van de juiste bijpassende keuze. Hierdoor heeft u altijd een goed overzicht en weet u binnen een paar tellen welke pensioensparen vorm bij u past! Waar wacht u nog op? Begin vandaag al met het sparen voor uw toekomst.

Zoek de beste spaarbank voor u!Vergelijk alle spaarbanken Naar vergelijker
Disclaimer - Dit is geen financieel advies.Wij geven op deze website geen financieel advies, maar slechts handvaten om uw financiële beslissingen gemakkelijker zelf te kunnen maken.
Sluiten [x]
Tijdelijke aanbieding - Profiteer nu van deze Actie!
Flexibel sparen met Renault Bank!
Toch nu direct starten met sparen via Renault Bank?