Raisin

Welke Raisin bank is het beste?

Raisin is een online spaarplatform dat een brug slaat tussen spaarders en een reeks spaarbanken in Europa. Het platform biedt Nederlandse spaarders de mogelijkheid om gebruik te maken van spaarproducten met vaak veel hogere rentes dan de lokale Nederlandse markt. Dit is mogelijk doordat Raisin partnerbanken uit verschillende Europese landen bij elkaar brengt, wat resulteert in een breder aanbod van spaarrekeningen en termijndeposito's.

Voordelen van sparen via Raisin

De voordelen van het gebruik van Europese spaarrekeningen via Raisin zijn dus voornamelijk het potentieel voor hogere rentetarieven. Door de economische variatie tussen Europese landen kunnen spaarrekeningen in het ene land interessantere rentevoorwaarden bieden dan in het andere. Raisin faciliteert de vergelijking en keuze tussen deze diverse opties, zonder dat spaarders afzonderlijke rekeningen in verschillende landen hoeven te openen.

Een ander belangrijk aspect is dat Raisin de administratieve rompslomp wegneemt die normaal gesproken gepaard gaat met het openen van buitenlandse rekeningen. Het platform zorgt ook voor transparantie in het aanbod en in de voorwaarden. Hierdoor kunnen gebruikers met een paar klikken toegang krijgen tot verschillende banken en hun spaarproducten.

Veiligheid en depositogarantiestelsel

De keuze voor een spaarrekening is niet alleen een kwestie van rentepercentage; de veiligheid van uw spaargeld speelt een cruciale rol. Alle partnerbanken van Raisin opereren binnen het Europese depositogarantiestelsel. Dit betekent dat spaartegoeden tot €100.000 per persoon per bank beschermd zijn, ongeacht of de bank zich in Nederland of een andere Europese lidstaat bevindt. Dit biedt een aanzienlijke mate van zekerheid en bescherming voor spaarders tegen bankfaillissementen.

De stabiliteit en betrouwbaarheid van de partnerbanken van Raisin worden zorgvuldig beoordeeld, met als doel alleen samen te werken met financiële instellingen die aan strenge criteria voldoen. Bij de selectie van banken wordt gelet op hun kredietwaardigheid, reputatie en bedrijfsresultaten, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de veiligheid van de klanten.

Vergelijking met Nederlandse spaarrekeningen

Bij het vergelijken van de rentetarieven en voorwaarden die door Raisin worden aangeboden met die van traditionele Nederlandse banken, vallen een aantal zaken op. Raisin-partnerbanken hebben zoals al eerder genoemd vaak hogere rentepercentages op hun spaar- en depositoproducten. Echter ka n geld overmaken naar en van buitenlandse banken soms iets langer duren dan binnenlandse transacties. Bovendien is het belangrijk om te bedenken dat, hoewel het depositogarantiestelsel een hoge mate van veiligheid biedt, er altijd enig risico blijft bestaan bij bankieren, zeker in het buitenland.

Factoren bij het beslissen

De keuze van de juiste bank bij het gebruik van het Raisin platform gaat om meer dan louter het vergelijken van rentepercentages. Wanneer u overweegt geld te plaatsen in een van de Raisin banken, zijn er een aantal belangrijke factoren om in acht te nemen:

 • Rentetarief: Dit is vaak het eerste waar men naar kijkt, maar het hoogste rentepercentage is niet altijd de beste optie, vooral als het gepaard gaat met hogere risico's of ongunstige voorwaarden.

 • Depositogarantiestelsel: Kies voor banken die vallen onder een robuust depositogarantiestelsel, wat inhoudt dat uw spaargeld tot een bepaald bedrag is verzekerd, zelfs in het geval van een bankfaillissement.

 • Land van herkomst: De economische stabiliteit van het land waar de bank gevestigd is kan van invloed zijn op de veiligheid van uw spaargeld en het gemak van het terugvorderen in geval van problemen.

 • Vermijden van bronbelasting: Zoek naar banken in landen waar u geen bronbelasting hoeft te betalen, of waar het gemakkelijk is om deze terug te vorderen.

 • Valutarisico: Houd rekening met eventuele valutarisico's, zeker als de spaarrekening niet in euro's is.

Factoren van invloed op uw persoonlijke doelen

Uw persoonlijke financiële doelstellingen zijn cruciaal bij het maken van uw keuze. Denk hierbij aan:

 • Duur van de Investering: Bent u van plan om op korte termijn te sparen of gaat het om een lange termijn investering? Dit kan van invloed zijn op het type spaarproduct dat u kiest.

 • Liquiditeit: Heeft u snel toegang tot uw geld nodig? Kies dan voor een spaarrekening met een kortere looptijd of eentje waar u vroegtijdig kunt opnemen.

 • Ethiek en Duurzaamheid: Heeft de bank duurzame en ethische investeringsmaatregelen? Voor sommigen kunnen ethische overwegingen even zwaar wegen als financiële overwegingen.

 • Gemak: Overweeg het gemak van het openen en beheren van de rekening, inclusief de klantenservice en online bankiermogelijkheden.

 • Diversificatie: Het is vaak slim om niet al uw spaargeld bij één bank te plaatsen om risico te spreiden.

Door deze factoren zorgvuldig de overwegen bij uw keuze, kunt u een meer geïnformeerde en passende keuze maken die overeenstemt met uw persoonlijke financiële situatie en doelen. Neem de tijd om alle opties te onderzoeken en raadpleeg zo nodig een financieel adviseur.

Overzicht en vergelijking van Raisin Banken

Bij het gebruik van financiële platforms zoals Raisin, moet u de beschikbare bankopties nauwkeurig beoordelen om de juiste keuze voor uw spaargeld te maken. Raisin werkt samen met meerdere Europese banken die elk verschillende rentetarieven en voorwaarden bieden voor spaardeposito's. Wij hebben als voorbeeld een eigen selectie gemaakt, waarbij het voornaamste selectiecriterium is dat de bank moet gevestigd zijn in een land met een sterke kredietrating om de risico's te minimaliseren. Banken in landen met een lagere kredietrating zoals Letland, Estland, Italië, Portugal, Litouwen, Tsjechië en Slowakije zijn daardoor uitgesloten van onze voorkeurslijst.

Onder de populairdere banken op Raisin, brengen twee landen – Zweden en Frankrijk – potentieel aantrekkelijke bankopties naar voren:

 • Klarna: Gevestigd in Zweden, is Klarna bekend om zijn concurrerende jaarlijkse rente en vereist geen extra papierwerk om bronbelasting te vermijden. Klarna is echter vanwege zijn "achteraf betalen" businessmodel minder aantrekkelijk voor sommige investeerders met bepaalde ethische bezwaren.

 • Nordax Bank: Ook een Zweedse instelling, Nordax Bank biedt vergelijkbare voordelen als Klarna zonder de bezwaren die verbonden zijn aan het bedrijfsmodel. Het potentiële valutarisico bij faillissement, omdat de uitkering zou plaatsvinden in Zweedse kronen, wordt gezien als een nadeel.

 • Orange Bank: Een dochteronderneming van Orange Group in Frankrijk, biedt een aantrekkelijke jaarrente. Hoewel er bij eerst het aanmelden een formulier ingevuld moet worden om bronbelasting te vermijden, is dit met ingang van 1 januari 2024 overbodig, aangezien het spaardeposito direct onder de Franse tak zal vallen.

Onze evaluatie en afweging van risico's en ethische overwegingen heeft erin geresulteerd dat wij Orange Bank hebben geselecteerd als beste keuze voor een eenjarig spaardeposito. Dit besluit wordt ondersteund door de bescherming van het Franse depositogarantiestelsel en Orange Group's sterke financiële achtergrond, wat zorgt voor een gebalanceerd risico profiel en aanvaardbaar voor persoonlijke investering.

Echter is het belangrijk om te beseffen dat persoonlijke financiële keuzes en risicobereidheid leidend moeten zijn bij het selecteren van een spaarrekening. TEBNV raadt u aan om op basis van uw eigen overwegingen een keuze te maken en niet enkel deze analyse als financieel advies te gebruiken.

Voor spaarders die hun spaardoelen willen optimaliseren en bereid zijn om over de grens te kijken, kan Raisin de ideale oplossing zijn. Het is echter belangrijk om persoonlijke financiële situaties en doelen zorgvuldig te beoordelen, alsook de voorwaarden en kenmerken van elke spaaroptie te overwegen. Met een strategische benadering kunnen de Raisin spaarrekeningen en deposito’s een waardevolle aanvulling zijn op uw spaarstrategie.


<< Terug naar nieuwsoverzicht
Disclaimer - Dit is geen financieel advies.Wij geven op deze website geen financieel advies, maar slechts handvaten om uw financiële beslissingen gemakkelijker zelf te kunnen maken.
Sluiten [x]
Tijdelijke aanbieding - Profiteer nu van deze Actie!
Flexibel sparen met Renault Bank!
Toch nu direct starten met sparen via Renault Bank?